EAS

2021 aasta projektid:

Euroopa Regionaalarengu Fond toetab katsete läbiviimist polüamiidkiust toodete osas. Eesmärgiks on leida kiu lagunemisprotsessi kiirendavaid või soodustavaid võtteid ja meetodeid. Toetuse summa on 6000 eur.

Varasemad projektid:

Projekti „Sokisahtel OÜ ekspordivõimekuse tõstmine läbi messikülastuste ja kontaktvõrgustiku loomise” eesmärk on Sokisahtli kaubamärgi välisturgudele, täpsemalt USAsse, viimine ning projektimeeskonna kompetentside arendamine läbi messikülastuste ja messidel osalemise ning professionaalse kontaktvõrgustiku laiendamise. Projekti läbiviimise aeg on 2017-2018.a ning tulemuseks on suurenenud eksport välisriikidesse. Projekti kogumaksumus on 71 335 €, millest enamuse maksumuse katab Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” meede „Loomemajanduse arendamine". Toetuse suurus on 49934.50 eur